Disclaimer

Werking van edelstenen

De werking van edelstenen is niet bewezen en kan per persoon anders worden ervaren. Wij raden bij gezondheidsklachten aan om een specialist of arts te raadplegen.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. ZENVYA® stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. ZENVYA® biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd en de resultaten kunnen variëren. Toepassing van de informatie op de website van ZENVYA® is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist. 

ZENVYA® streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. ZENVYA® wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. ZENVYA® aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel ZENVYA® alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt ZENVYA® geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ZENVYA® worden gewijzigd.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van ZENVYA® dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door ZENVYA® onderhouden en ZENVYA® heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. ZENVYA® geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ZENVYA® dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ZENVYA®.

VIRUSSEN

ZENVYA® garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

PRIJZEN

Wij werken uitsluitend met echt zilver en goud. Vanwege de wisselkoers kan het zijn dat de verkoopprijzen bij verandering van de koers, hoger of lager uitvallen bij de nieuwe voorraad.